Program

Hurá do škôlky

26.08.2016 o 9.00-12.30 hod. MC - obe pobočky
škôlka

KAŽDÚ STREDU A PIATOK dopoludnie v herni Haligandy  pre deti od 2 rokov. Cieľom je príprava a adaptácia detí na škôlku a jej simulácia. Pobyt bez rodičov v spoločnosti kamarátov, poznávanie, získavanie nových skúseností a učenie hrou uľahčia dieťaťu plynulú adaptáciu na nastávajúce zmenené prostredie – materskú školu. Je potrebné hlásiť sa vopred. Cena za dopoludnie 5€ (dobrovoľný príspevok na činnosť občianskeho združenia Haliganda).

ZÁPIS Vnímavá cesta tehotenstvom – pôrod ako pozitívny zážitok

28.08.2016 o celý mesiac hod. MC pobočka KVP-Čordákova 50
dula

Harmonizačné stretnutia a cvičenie pre tehotné ženy s fyziologicky prebiehajúcou graviditou zamerané na uvedomelé dýchanie a umenie relaxácie, uvoľňujúce masáže a dotyky, cvičenia zamerané na panvovú oblasť, relaxačné cvičenia na fitlopte, vnímanie vlastného tela a posilňovanie sebadôvery, odstraňovanie napätia a obáv, hudbu a aromaterapiu a spoločné stretnutia s partnerom/partnerkou, ktorý/á vás môže sprevádzať pri pôrode. Jedno stretnutie trvá 50-60 minút. Predpokladané konanie kurzu PONDELOK 15.00-16.00. Začiatok kurzu : september 2016 viac…

ZÁPIS Cvičenie na fitlptách pre rodičov s deťmi

29.08.2016 o celý deň hod. MC pobočka KVP-Čordákova 50
fitlopty H

Pohyb je dôležitý v každom veku, je prirodzený pre každého zdravého človeka. U detí je dôležité pestovať kladný vzťah k pohybu najskôr hrou, neskôr vhodne zvoleným druhom športu. Vhodnou pomôckou pri cvičení s malými deťmi je fitlopta. Zaujatím jednoduchej polohy na lopte si dieťatko precvičuje a posilňuje svaly celého tela, trénuje rovnováhu. Vhodne zvolené cviky pomáhajú aj pri vývoji kĺbov, šliach a svalov, zlepšuje sa motorika a koordinácia pohybov dieťatka. Cvičenie hravou formou smeruje k podpore prirodzených pohybových vzorcov u dieťatka a ich znovuobjavenie u mamičiek. viac…

ZÁPIS Angličtina pre deti

30.08.2016 o celý mesiac hod. MC pobočka KVP-Čordákova 50
AJ deti

Kurz angličtiny pre deti od 4 do 6 rokov. Na kurzoch deti nasávajú anglický prízvuk, hovoria prvé slová, vytvárajú si slovnú zásobu. Toto všetko zábavnou formou cez hudbu, pohybové hry a množstvo precvičovania. Vyučovací proces je sprevádzaný audio a video ukážkami. Deti pracujú s rôznymi vizuálnymi pomôckami ako napr. obrázkovými kartami (flashcards). Veku prístupnou formou sa po absolvovaní trojmesačného kurzu deti naučia minimálne 200 slov, naučia sa formulovať jednoduché otázky a odpovede formou rozprávkových komixov, básničiek, pesničiek. Preberané témy si deti doma precvičujú v pracovných listoch, ktoré sú súčasťou učebnice. viac…

ZÁPIS Hudobná škola Amadeus

30.08.2016 o celý mesiac hod. MC pobočka KVP-Čordákova 50
AMADEUS 1

Autorský hudobný kurz pre deti od 6-tich mesiacov. Kurz zahŕňa postupnosť krokov od slova, cez rytmizovanie, riekanky, spev až po počúvanie hudby. Deti sa cez hudbu a jednoduché príbehy zdokonaľujú v hrubej aj jemnej motorike, cibria si zmysly a učia sa vnímať hudbu. V Amadeovi počúvame vážnu hudbu, tradičnú hudbu z rôznych krajín ako je Japonsko, India, Rusko a pod. a samozrejme aj hodnotnú súčasnú hudbu. Deti sa učia používať rôzne hudobné nástroje a svoje telo ako rytmickú pomôcku. Deti sú tu členené podľa veku do troch skupín. Hodiny sú raz týždenne v trvaní 45 minút. Prítomnosť rodičia na hodine je nutná, keďže dieťa má v rodičovi oporu a mnohé aktivity sú závislé na spolupráci s dospelým. Cena za kurz je 55€/ školský polrok. Kurz vedie Roman Sorger. Predpokladané konanie kurzu UTOROK 9.00 .Viac info na 0908659735

1
 • WEB HALIGANDA BK2016-300×100

  WEB HALIGANDA BK2016-300x100
Naši partneri
 • mkSR

  mkSR
 • KVP

  KVP
 • jazero

  jazero
 • čordakova škola

  čordakova škola
 • mesto KE

  mesto KE
 • farnostboziehomilosrdenstva

  farnostboziehomilosrdenstva
 • RKFU jazero

  RKFU jazero
 • sdetmi – oprava

  sdetmi - oprava