Program

Hudobná škola Amadeus

03.05.2016 o od 9.00 hod. MC Haliganda - Čordákova 50,KVP
AMADEUS 1

Autorský hudobný kurz pre deti od 6-tich mesiacov. Kurz zahŕňa postupnosť krokov od slova, cez rytmizovanie, riekanky, spev až po počúvanie hudby. Deti sa cez hudbu a jednoduché príbehy zdokonaľujú v hrubej aj jemnej motorike, cibria si zmysly a učia sa vnímať hudbu. V Amadeovi počúvame vážnu hudbu, tradičnú hudbu z rôznych krajín ako je Japonsko, India, Rusko a pod. a samozrejme aj hodnotnú súčasnú hudbu. Deti sa učia používať rôzne hudobné nástroje a svoje telo ako rytmickú pomôcku. Deti sú tu členené podľa veku do troch skupín. Hodiny sú raz týždenne v trvaní 45 minút. Prítomnosť rodičia na hodine je nutná, keďže dieťa má v rodičovi oporu a mnohé aktivity sú závislé na spolupráci s dospelým. Cena za kurz je 55€/ školský polrok, teda 27,50€ na štvrťrok. Kurz vedie Roman Sorger. Viac info na 0908659735

Suzukiho husľová trieda

03.05.2016 o od 15.00 hod. Dom kreativity Haliganda, Čordákova 50
Suzuki 2

Výučba pod vedením vynikajúcej huslistky Slavky Silvayovej, pre deti od 2,5 do 6 rokov, ktoré sa učia hre na husle, pričom poznanie nôt v tomto rannom veku ešte nie je potrebné. K notám sa deti dostávajú postupne, začína sa sluchom, jeho cibrením, hrami a napodobňovaním. Ide o metódu zameranú na dieťa, nie na výkon a súťaživosť.Suzukiho metóda je vynikajúcou prípravou pre základné umelecké školy a má celosvetovo preukázateľné výsledky už niekoľko desaťročí. ZAČIATOK VÝUČBY: september 2015 (na prvé stretnutie si prineste USB kľúč) viac…

Baby Signs – kurz

04.05.2016 o 16:30 hod. Dom kreativity Haliganda, Čordákova 50
znakovanie

Kurz pre deti a rodičov, pri ktorých sa vaše batoľa naučí komunikovať pomocou znakov (giest) pri hre a veselých piesňach. Kurz je vhodný pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov. Kurz Znakujeme so spevom a hrou prebieha jedenkrát týždenne po dobu šesť týždňov. Jedna lekcia trvá približne 45 minút. Rodičia sa na kurzoch dozvedia praktické rady ako rozvíjať komunikačné, kognitívne a motorické schopnosti svojich detí a podelia sa o svoje skúsenosti s ostatnými účastníkmi. Každá lekcia má inú tému vybranú zo všedného života, napríklad „Pri jedle“ alebo „V parku“ a pomôže deťom osvojiť si znaky z týchto tém. CENA: 5€/hod t.j. 6X5 = 30€ za celý kurz ( 6 týždňov ).

viac…

Buď silný!

04.05.2016 o 9:00 -12.00 hod. MC Haliganda - Čordákova 50,KVP
IMG_20150831_140213

Pohybová aktivita a cvičenia na lezeckej stene, kladine, žinenkách, chodúliach, oblúkovom rebríku, prekážkovej dráhe a chodúliach na kolesách sú realizované s finančnou podporou Fondu zdravia Mesta Košice,n.f.”.

 

Suzukiho husľová trieda

05.05.2016 o od 15.00 hod. Dom kreativity Haliganda, Čordákova 50
Suzuki 2

Výučba pod vedením vynikajúcej huslistky Slavky Silvayovej, pre deti od 2,5 do 6 rokov, ktoré sa učia hre na husle, pričom poznanie nôt v tomto rannom veku ešte nie je potrebné. K notám sa deti dostávajú postupne, začína sa sluchom, jeho cibrením, hrami a napodobňovaním. Ide o metódu zameranú na dieťa, nie na výkon a súťaživosť.Suzukiho metóda je vynikajúcou prípravou pre základné umelecké školy a má celosvetovo preukázateľné výsledky už niekoľko desaťročí. ZAČIATOK VÝUČBY: september 2015 (na prvé stretnutie si prineste USB kľúč) viac…

1
Naši partneri
 • mkSR

  mkSR
 • jazero

  jazero
 • KVP

  KVP
 • čordakova škola

  čordakova škola
 • mesto KE

  mesto KE
 • farnostboziehomilosrdenstva

  farnostboziehomilosrdenstva
 • RKFU jazero

  RKFU jazero