Program

Kurz Cvičenie na fitloptách pre rodičov s deťmi

08.02.2016 o od 9.30 hod. MC Haliganda - Čordákova 50,KVP
detifitlopty

Pohyb je dôležitý v každom veku, je prirodzený pre každého zdravého človeka. U detí je dôležité pestovať kladný vzťah k pohybu najskôr hrou, neskôr vhodne zvoleným druhom športu. Vhodnou pomôckou pri cvičení s malými deťmi je fitlopta. Zaujatím jednoduchej polohy na lopte si dieťatko precvičuje a posilňuje svaly celého tela, trénuje rovnováhu. Vhodne zvolené cviky pomáhajú aj pri vývoji kĺbov, šliach a svalov, zlepšuje sa motorika a koordinácia pohybov dieťatka. Cvičenie hravou formou smeruje k podpore prirodzených pohybových vzorcov u dieťatka a ich znovuobjavenie u mamičiek.

viac…

Angličtina pre deti

08.02.2016 o 16:30 hod. MC Haliganda - Čordákova 50,KVP
AJ deti

Kurz angličtiny pre deti od 2 do 6 rokov. Na kurzoch deti nasávajú anglický prízvuk, hovoria prvé slová, vytvárajú si slovnú zásobu. Toto všetko zábavnou formou cez hudbu, pohybové hry a množstvo precvičovania. Vyučovací proces je sprevádzaný audio a video ukážkami. Deti pracujú s rôznymi vizuálnymi pomôckami ako napr. obrázkovými kartami (flashcards). Veku prístupnou formou sa po absolvovaní trojmesačného kurzu deti naučia minimálne 200 slov, naučia sa formulovať jednoduché otázky a odpovede formou rozprávkových komixov, básničiek, pesničiek.

viac…

Hudobná škola Amadeus

09.02.2016 o od 9.00 hod. MC Haliganda - Čordákova 50,KVP
AMADEUS 1

Autorský hudobný kurz pre deti od 6-tich mesiacov. Kurz zahŕňa postupnosť krokov od slova, cez rytmizovanie, riekanky, spev až po počúvanie hudby. Deti sa cez hudbu a jednoduché príbehy zdokonaľujú v hrubej aj jemnej motorike, cibria si zmysly a učia sa vnímať hudbu. V Amadeovi počúvame vážnu hudbu, tradičnú hudbu z rôznych krajín ako je Japonsko, India, Rusko a pod. a samozrejme aj hodnotnú súčasnú hudbu. Deti sa učia používať rôzne hudobné nástroje a svoje telo ako rytmickú pomôcku. Deti sú tu členené podľa veku do troch skupín. viac…

Háčkovanie, pletenie, vyšívanie

09.02.2016 o 9:00 -12.00 hod. MC Haliganda - Čordákova 50,KVP
hačkovanie

Základy háčkovania, pletenia a vyšívania pre mamičky. Chcete uháčkovať klobúčik alebo šatku pre svoje dieťa ? Príďte sa to naučiť s nami. Stačí keď si prinesiete háčik č. 2,5-3 a vlnu značky Kamila, ihlice a vlnu na pletenie, prípadne materiál potrebný k vyšívaniu. Vstupné: vrámci vstupu do herne.

Suzukiho husľová trieda

09.02.2016 o od 15.00 hod. Dom kreativity Haliganda, Čordákova 50
Suzuki 2

Výučba pod vedením vynikajúcej huslistky Slavky Silvayovej, pre deti od 2,5 do 6 rokov, ktoré sa učia hre na husle, pričom poznanie nôt v tomto rannom veku ešte nie je potrebné. K notám sa deti dostávajú postupne, začína sa sluchom, jeho cibrením, hrami a napodobňovaním. Ide o metódu zameranú na dieťa, nie na výkon a súťaživosť.Suzukiho metóda je vynikajúcou prípravou pre základné umelecké školy a má celosvetovo preukázateľné výsledky už niekoľko desaťročí.

1
Naši partneri
 • mkSR

  mkSR
 • jazero

  jazero
 • KVP

  KVP
 • čordakova škola

  čordakova škola
 • mesto KE

  mesto KE
 • farnostboziehomilosrdenstva

  farnostboziehomilosrdenstva
 • RKFU jazero

  RKFU jazero