Program

Zápis do septembrových kurzov

31.08.2015 o 00:00 hod. pobočky KVP a Jazero

Počas leta sa možno zapísať do kurzov, ktoré spustíme opäť v septembri: Masáže dojčiat (KVP, Jazero), Znaková reč pre batoľatá (KVP), Rešpektovať a byť rešpektovaný (KVP), Hudobná škola Amadeus (KVP, Jazero), Cvičenie na fitloptách pre rodičov s deťmi (KVP, Jazero), Suzukiho husľová trieda (KVP), Kurz angličtiny pre deti (KVP), Zumbatomic pre deti (KVP). Viac info pod odklikom Materské centrum – Kurzy a aktivity.

Hurá do škôlky

28.08.2015 o 9:00 -12.00 hod. MC Haliganda Jazero;KVP
škôlka

Dopoludnie v herni Haligandy pre deti od 2 rokov. Cieľom je príprava a adaptácia detí na škôlku a jej simulácia. Pobyt bez rodičov v spoločnosti kamarátov, poznávanie, získavanie nových skúseností a učenie hrou uľahčia deťom pomalú adaptáciu na na stávajúce obdobie materskej školy. Je potrebné hlásiť sa vopred. Cena za dopoludnie 5€. Ponuka platí pre pobočky Jazero a KVP.

Letný kurz angličtiny pre deti

31.08.2015 o 17.00 hod. Dom kreativity Haliganda, Čordákova 50
AJ deti

Kurzy angličtiny pre deti 2 do 6 rokov. Na  kurzoch detičky  nasávajú anglický prízvuk,hovoria prvé slová,vytvárajú si slovnú zásobu.Toto všetko zábavnou formou cez hudbu, pohybové hry a množstvo precvičovania. Vyučovací proces je sprevádzaný audio a video ukážkami. Deti pracujú s rôznymi vizuálnymi pomôckami  ako napr.obrázkovými kartami (flashcards). Veku prístupnou formou sa po absolvovaní trojmesačného kurzu deti naučia minimálne 200 slov, naučia sa formulovať jednoduché otázky a odpovede  formou rozprávkových komixov, básničiek,pesničiek. Preberané témy si deti doma precvičujú v pracovných listoch, ktoré sú súčasťou učebnice.

Hurá do škôlky

02.09.2015 o 9.00-12.00 hod. MC Haliganda - Jazero, KVP

Dopoludnie v herni Haligandy pre deti od 2 rokov. Cieľom je príprava a adaptácia detí na škôlku a jej simulácia. Pobyt bez rodičov v spoločnosti kamarátov, poznávanie, získavanie nových skúseností a učenie hrou uľahčia deťom pomalú adaptáciu na na stávajúce obdobie materskej školy. Je potrebné hlásiť sa vopred. Cena za dopoludnie 5€. Ponuka platí pre pobočky Jazero a KVP.

Suzukiho husľová trieda

03.09.2015 o od 15.00 hod. DK Haliganda - Čordákova 50 KVP

Výučba pod vedením vynikajúcej huslistky Slavky Silvayovej, pre deti od 2,5 do 6 rokov, ktoré sa učia hre na husle, pričom poznanie nôt v tomto rannom veku ešte nie je potrebné. K notám sa deti dostávajú postupne, začína sa sluchom, jeho cibrením, hrami a napodobňovaním. Ide o  metódu zameranú na dieťa, nie na výkon a súťaživosť.Suzukiho metóda je vynikajúcou prípravou pre základné umelecké školy a má celosvetovo preukázateľné výsledky už niekoľko desaťročí. viac…

Tanečná prípravka

03.09.2015 o 10.00-10.30 hod. MC Haliganda - pobočka KVP

Pohybová aktivita pre deti, kde sa kladie dôraz na celkový rozvoj pohybu, správne držanie tela, pohybovú pamäť, koordináciu v priestore s prvkami moderného tanca so zreteľom na pohyb rúk a nôh. Deti trénujú hrubú a jemnú motoriku, učia sa vnímať priestor, radiť sa v priestore do útvarov (kruh, rad).  Koordinujú súlad hudby a pohybu. Hravou formou sa deti učia vnímať rytmus, učia vnímať sa navzájom, tancovať vo dvojiciach, učia sa základné tanečné kroky ( 1 kročka, 2 kročka, kráčanie v kruhu, rade a po priestore). Hodiny prebiehajú v pohode, so zreteľom na dobrý pocit, motiváciu a zážitok z úspechu. Vstupné: vrámci vstupu do herne.

 • web baner Haliganda

  web baner Haliganda
Naši partneri
 • mkSR

  mkSR
 • www.rodinka.sk

  rodinka
 • sdetmi – oprava

  sdetmi - oprava
 • korzar

  korzar
 • kosice dnes

  kosice dnes
 • čordakova škola

  čordakova škola
 • farnostboziehomilosrdenstva

  farnostboziehomilosrdenstva
 • RKFU jazero

  RKFU jazero