Kto sme

Občianske združenie Haliganda si na všetky aktivity a svoju činnosť zháňa peniaze samo a nie je rozpočtovou organizáciou. Štyria aktívni členovia združenia tvoria kreatívny a vzdelávací program pre deti od 0 do 12 rokov a pre dospelých, organizujú vlastný celoslovenský festival pre deti a ich zvedavých rodičov Krajina Haliganda, píšu, koordinujú a realizujú projekty, zabezpečujú PR, oslovujú partnerov, sponzorov a donorov, administrujú projekty, komunikujú s úradmi a inými inštitúciami, lektorujú vybrané workshopy a starajú sa o chod materského centra.

Činnosť Občianskeho združenia Haliganda je vzájomne úzko prepojená. Záujmy detí a rodičov sa ale vekom trocha odlišujú. Potreby batoliat, škôlkarov a školákov, podobne ako priority ich rodičov sú odlišné, preto si mamy a otcovia hľadajú v Haligande program podľa toho, čo ich momentálne zaujíma.

OZ Haliganda zastrešuje:

Rodinné centrum Haliganda – určené deťom od 0 do 3 rokov a pre rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke

Dom kreativity Haliganda určený deťom od 3 do 12 rokov a pre ich rodičov

Klub Montessori herňa a Klub Montessori škôlka – pre deti od 18 mesiacov

 

Čomu sa venuje Občianske združenie Haliganda

 • organizácia a produkcia kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre všetky generácie
 • aktívne pracuje na budovaní komunity, na posilňovaní identity jej členov, ktorí pristupujú k svojej komunite ako k miestu, kde žijú a kam patria
 • flexibilne reaguje na potreby rodín s malými deťmi (aktívne sa podieľa na formovaní a výchove novej generácie)
 • má kapacitu na spoločenskú a profesijnú integráciu matiek na materskej dovolenke.
 •  realizácia kreatívnych a vzdelávacích programov, na ktorých participujú najmä členovia komunity – deti, ženy na a po materskej dovolenke, rodičia, starí rodičia
 • tvorba vlastných programov pre deti a rodiny
 • produkovanie divadelných, hudobných, tanečných a iných vystúpení
 • voľnočasové aktivity pre celú rodinu bez rozdielu veku a na kreatívne využívanie verejného priestoru sídliska
 • prevádzkovanie najväčšieho a najstaršieho  materského centra v Košiciach, ktoré má tri pobočky v rôznych mestských častiach
 • svojou ponukou a činnosťou vytvára viacgeneračné centrum, ktoré poskytuje priestor a služby aj matkám a rodičom odrastených detí a starým rodičom
 • poskytovanie verejnoprospešnej činnosti činnosti pre väčšie skupiny ľudí z komunity, kde žijeme, aby sa zlepšila kvalita ich života a aby v konečnom dôsledku napomáhali pri pozitívnych riešeniach celospoločenských problémov
 • duchovné a kultúrne hodnoty rozvíja Haliganda organizovaním kultúrnych podujatí, koncertov, divadelných predstavení, výletov do prírody, víkendových rodinných stretnutí, vzdelávacích programov a pod. Združenie aktívne spolupracuje s inými občianskymi združeniami a humanitárnymi organizáciami (Liga za duševné zdravie, Slovenský výbor pre UNICEF, Slovenská humanitná rada). Je partnerom pri verejných zbierkach a podieľa sa na ochrane ľudských práv, na ochrane zdravia, na budovaní povedomia solidarity, pomoci a charity najmä u detí a mládeže
 • podpora zdravého životného štýlu a moderných, interaktívnych foriem vzdelávania prostredníctvom prednášok s odborníkmi, kurzov, poradní, podporných skupín, seminárov, besied, cvičení a podobne. Zahŕňa širokú škálu vzdelávania od neformálneho a informálneho až po klasické formálne spôsoby učenia primerané každej cieľovej skupine od detí až po dospelých. Za jednu z najhodnotnejších foriem možno považovať práve prevenciu – odovzdávanie rád a skúseností medzi samotnými návštevníkmi. Každý z nich má voľného prístupu ku knižnici združenia, ktorá obsahuje publikácie, periodiká a časopisy o výchove detí, o zdraví, o vývoji a psychológii, o sociálnej oblasti a paragrafoch a v neposlednom rade združenie poskytuje návštevníkom aj voľný prístup k internetu
 • Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.Združenie poskytuje sociálne poradenstvo prostredníctvom externej spolupráce so sociálnym pracovníkom, čím združenie vytvára miesto prevencie a prvého kontaktu v krízových situáciách.

Cialis kupon Vyžaduje to přinejmenším část toho, co získat v e-mailu. Přijďte a udělat vše, co je získán z nejzábavnějších velký lidi je nutné. Nejsou komplexní o tom.

 • Dizajn bez názvu

  Dizajn bez názvu
 • naglowek-fb-eng

  naglowek-fb-eng
 • oyiqfxojyqrnsi1pcj24

  oyiqfxojyqrnsi1pcj24
 • facebook-icon

  facebook-icon
Naši partneri
 • partneri

  partneri