Teatrum mysticum

 

 

 

Hudobno-divadelné kabaretné predstavenie v podaní Inej hudby a Divadla Haliganda. Teatrum mysticum prevedie deti dejinami divadla od čias praveku až po Shakespeara. Čo sa vtedy hralo? Prečo do divadla nemohli vstúpiť ženy? Hralo sa divadlo v kostole? A mnoho ďalších zaujímavých otázok tu nájde spolu s divákmi svoje odpovede.

Predstavenie je koncipované ako zmes hraných a moderovaných častí, ktoré sú dotvárané živou riadenou interakciou s deťmi. Vybrané deti prichádzajú na pódium a stávajú sa priamymi aktérmi deja. Raz sú pravekými ľuďmi na love, pomocníkmi šamana,inokedy gréckymi bojovníkmi, rímskymi cisármi, stredovekými vedcami, či renesančnými hercami, ktorí stvárňovali aj ženské úlohy napríklad Júliu. V predstavení sa používajú rôzne dobové kostýmy a samozrejme aj úryvky z textov gréckych, rímskych, stredovekých a renesačných drám. Hudba nemá len náladotvornú funkciu. Deti sa oboznamujú s tradičnými hudobnými nástrojmi, ktoré sa dnes už nepoužívajú niektoré sa dajú vidieť iba v múzeách- napríklad stredoveká ninera, antická lýra, štrbinový bubon, bzučiaky, ozvučené luky.. . Na predstavení sa na týchto hudobných nástrojoch priamo hrá. Deti sa tak priúčajú nielen historickým súvislostiam v dejinách divadla, ale chápu aj význam členenie divadelného priestoru na javisko a hľadisko, význam kostýmu a teda scénografe v divadle a tiež význam hudobnej zložky divadla. Deti v predstavení dostávajú kopletný umelecko-historický aj vedomostne poučný exkurz do divadla, a to hravou formou.

Predstavenie je vhodné pre deti od 5 rokov, pre škôlky a prvý stupeň základnej školy, kde inscenáciu možno využiť na prepojenie informácií s dramatickou, hudobnou, výtvarnou výchovou, vlastivedou a podobne.

autor projektu, scenár a réžia: Roman Sorger

hudba: Peter Lorinc, Robo Zajac, Peter Labaj

účinkujú: Roman Sorger, Peter Lorinc, Robo Zajac, Peter Labaj

cenovú ponuku zašleme na základe vášho záujmu,  predstavenie možno zaplatiť aj prostredníctvom kultúrnych poukazov

kontakt:

Jana Bartošová 0948 004250

Jana Fiterová 0919 364925

Roman Sorger 0908 659735

 

Cialis kupon Vyžaduje to nejméně část toho, co dostanete v e-mailu. Přijďte a udělat vše, co je získán z komický vysoký lidi je nutné. Nejsou složité o tom.

 • Dizajn bez názvu

  Dizajn bez názvu
 • naglowek-fb-eng

  naglowek-fb-eng
 • oyiqfxojyqrnsi1pcj24

  oyiqfxojyqrnsi1pcj24
 • facebook-icon

  facebook-icon
Naši partneri
 • partneri

  partneri