Vstupné

Na všetky predstavenia Divadla Haliganda a Inej hudby možno použiť kultúrne poukazy

Prečo sú lístky na naše detské predstavenia “také drahé”?…

…pýtajú sa nás často oslovení spoluorganizátori (mestá, kultúrne strediská) a aj samotní rodičia.

Divadelné predstavenie pre deti, koncert alebo vystúpenie v našom Dome kreativity alebo na našom detskom festivale predvádzajú výkonní umelci – herci, speváci, spisovatelia, výtvarníci a podobne. Je to ich práca, ich živobytie, ich tzv. duševné vlastníctvo, a preto je úplne prirodzené, že za svoje umelecké dielo (ktorým koncert či divadelné predstavenie je, aj keď je to “iba” pre deti) majú stanovený pevný honorár. Tento honorár ďalej  umelci zdaňujú ako príjem, podobne ako ostatné profesie. Umelci však navyše zdaňujú tento príjem ďalšími dvoma percentami, ktoré putujú do ochranných umeleckých zväzov. Tento príspevok je povinný, aj keď efekt takej ochrany, akú by mali spomínané zväzy ponúkať, je v praxi pochybný.

Ďalším vkladom, ktorý sa žiaľ odráža v cene lístka, je poplatok do SOZA a LITA a podobných organizácií,ktorú musí za organizovanie predstavenia uhradiť organizátor (teda Haliganda). Tu je výška pohyblivá, ale siaha až do 18% z ceny honorára.

V neposlednom rade sa v cene lístka odzrkadľujú aj cestovné náklady umelcov na vystúpenie (niektorí cestujú až z druhého konca Slovenska), náklady organizátora spojené s propagáciou, výrobou, distribúciou lístkov, plagátov, letákov. A tiež samotný prenájom sály a náklady na energie.

Predstavenia zdarma

Iste, mnohí rodičia navštevujú predstavenia, koncerty vo veľkých nákupných centrách, kde je všetko “zdarma”. Za lístok tam teda rodič ušetrí, ale tomu zodpovedá aj kvalita. Je priamo úmerná základnému zameraniu nákupných centier – dostať do svojich priestorov čo najväčšie množstvo potenciálnych nakupujúcich. Motiváciou obchodných centier teda nie je nerušený a plnohodnotný zážitok sprostredkovaný deťom a rodičom. Vyššie spomenuté náklady na vystúpenie zaplatia OC bez väčších problémov. Avšak koľkokrát sme boli svedkami veľkého žiaľu a sklamania, keď sa vytešené dieťa kvôli obrovskému zástupu ľudí (často aj nevyberaných spôsobov) na javisko ani nedostalo. Nemohlo si siahnuť na Spievanku a Zahrajka, na Elu, Hopa či Nany a Krištofa. Napriek tomu, že sa jedná o interaktívne predstavenia, kde sú deti prizývané na pódium, ostáva pri neriadenom počte divákov väčšina neuspokojená, “ohučaná”, sklamaná.

Haliganda za peniaze

Pri menších produkciách v uzavretých priestoroch Haliganda vždy rešpektuje požiadavku vystupujúcich o maximálnom pošte divákov. Vtedy ( aj keď za vstupné ) dôjde rad aj na živý kontakt, na podpisy, či fotenie. A o to predsa nám všetkým ide – aby mali deti kvalitný umelecký zážitok, rodičia aby boli “za svoje peniaze” spokojní a umelci aby mali chuť a motiváciu ďalej tvoriť pre detské publikum. Lebo z detí nám vyrastá generácia vnímavých, náročných konzumentov a tvorcov umenia.

 

Cialis kupon vyžaduje nejméně část toho, co dostanete v e-mailu. Přijďte a udělat vše, co je získán z nejzábavnějších vysoké lidi je nutné. Nejsou komplexní o tom.

 • Dizajn bez názvu

  Dizajn bez názvu
 • naglowek-fb-eng

  naglowek-fb-eng
 • oyiqfxojyqrnsi1pcj24

  oyiqfxojyqrnsi1pcj24
 • facebook-icon

  facebook-icon
Naši partneri
 • partneri

  partneri